-Gebruikersvoorwaarden

Welkom bij Goudstudieforum.com

We zijn een ongebonden private studiegroep die op een dagdagelijks forum de wereld goud-context actualiseert aan de hand van relevante feiten, gebeurtenissen en andere opinies. Onze goudvisie ligt in de lijn van de Europese Centrale Bank haar nieuwe goud-concept (vrijgoud - vrij vlottende goudwaarde). Goud als een disciplinerende oplossing voor de (escalerende) systeemcrisis. Onze rondetafel staat open voor iedereen die actief of passief wenst te participeren aan het ontwikkelen & volgen van deze nieuw evoluerende goudstatus.

Om te registreren hebben we een eenmalige drempel : onbeperkte en levenslange forum toegang mits betaling van de prijs van 1/10e Krugerrand (=112 EUR)

Goudstudieforum heeft als enig doel om privaat & informeel te communiceren met al wie ernstige interesse in de nieuwe goudevolutie mocht betonen. We verkopen niets en adviseren ook niets. Op de homepage kan u regelmatig een glimp opvangen over hetgeen we bespreken.

Indien u wilt toetreden tot het goudstudieforum gelieve dan de som van 112 EUR over te schrijven op volgende rekeningnummer:
BE26 7480 3410 7529
Vermeld zeker jouw naam en gebruikersnaam in de mededeling! (bvb: John Doe, gebruikersnaam: jdoe78)

Indien u akkoord gaat met de voorwaarden komt u op de eigenlijke registratie-pagina terecht waar u al uw gegevens kan invullen (gebruikersnaam, paswoord etc)

Nadat u geregistreerd bent komt u in de wacht, van zodra uw betaling is ontvangen wordt uw account door een beheerder geactiveerd.


Terug naar de vorige pagina